Puhkemaja kasutamise reeglid ja hea tava

 • Sisseregistreerimine alates kell 15:00, kui ei ole eelnevalt teisiti kokku lepitud. Väljaregistreerimine lahkumise päeval hiljemalt kell 12:00, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
 • Eeldame, et külastaja kasutab puhkemaja (sh õueala) sihtotstarbelistel eesmärkidel ja heaperemehelikult. Puhkemaja ruumid ja õueala tuleb vabastamisel jätta viisakasse seisukorda (teostada üldkoristus). Kui on vajadus mööbli ümbertõstmiseks, siis lahkumise ajaks tuleb mööbel tagasi panna nii nagu see oli saabudes. Puhkemajas on iseteenindus.
 • Lisakülalised (kaasaarvatud külastajad kes ei jää ööbima) on lubatud vaid eelneval kokkuleppel ning lisakülastajate eest tuleb tasuda vastavalt kehtivale hinnakirjale. Puhkemaja broneerija vastutab kõikide temaga kaasasolevate inimeste eest.
 • Puhkemaja kasutaja on kohustatud täitma registreerimislehe (Turismiseadus § 24).
 • Palun ära lülita korraga sisse kõiki elektriseadmeid! Kui avad aknad, siis lülita palun välja kütteseadmed (õhksoojuspump, radiaatorid). Suitsetamine siseruumides on keelatud! Palun ära jäta põlevaid küünlaid järelevalveta. Kaminas grillimine ei ole lubatud.
 • Jälgi, et ei küta sauna üle! Saunas pole lubatud kasutada vihta, mett, teisi puitpinda määrivaid aineid.
 • Vara kahjustamisest tuleb majutusettevõtet teavitada koheselt. Juhul, kui tõendatakse kliendi süüd esemete vigastamisel, siis klient vastutab selle eest ja on kohustatud kompenseerima majutusettevõttele tekitatud kahju.
 • Majutusettevõttel on õigus nõuda leppetrahvi 50 eurot kui puhkemaja üleandmiseks ei ole teostatud üldkoristus või 200 eurot kui puhkemajas on suitsetatud, kasutatud ruume selleks mitteettenähtud otstarbel, rikutud puhkemaja kasutamise reegleid, -inventaari või tekitatud muid kahjustusi puhkemaja varale, millele lisandub kahjutasu remontimisele ja lõhutud vara asendamisele kulunu ulatuses. Puhkemaja kasutaja on kohustatud tasuma leppetrahvi ja hüvitama tekitatud kahju 5 (viie) tööpäeva jooksul.
 • Öörahu on kell 00.00 – 06.00 suveperioodil v.a jaaniöö ning 23.00 – 07.00 talveperioodil (lärmamine, vali muusika jne ei ole lubatud).
 • Majutusettevõte ei vastuta kliendi isiklike asjade kadumise eest. Kaotatud asjade kohta saab infot küsida telefonil +372 53 417 487 või e-posti teel hiiemaepuhkemaja@gmail.com. Leitud asju hoiustatakse 1 kuu.

Grillkoja kasutamise reeglid ja hea tava

 • Grillimine on lubatud ainult grillsöega. Tule süütamiseks kasuta süütatablette (keelatud on kasutada süütevedelikku).
 • Eeldame, et külastaja kasutab grillkoda sihtotstarbelistel eesmärkidel ja heaperemehelikult. Koda tuleb vabastamisel jätta viisakasse seisukorda.
 • Suitsetamine ruumis on keelatud!
 • Vara kahjustamisest tuleb majutusettevõtet teavitada koheselt. Juhul, kui tõendatakse kliendi süüd esemete vigastamisel, siis klient vastutab selle eest ja on kohustatud kompenseerima majutusettevõttele tekitatud kahju.
 • Majutusettevõttel on õigus nõuda leppetrahvi 200 eurot kui grillkojas on suitsetatud, kasutatud hoonet selleks mitteettenähtud otstarbel (rikutud grillkoja kasutamise reegleid, inventaari või tekitatud muid kahjustusi) millele lisandub kahjutasu remontimisele ja lõhutud vara asendamisele kulunu ulatuses. Grillkoja kasutaja on kohustatud tasuma leppetrahvi ja hüvitama tekitatud kahju 5 (viie) tööpäeva jooksul.
 • Öörahu on kell 00.00 – 06.00 suveperioodil v.a jaaniöö ning kell 23.00 – 07.00 talveperioodil (lärmamine, vali muusika jne ei ole lubatud).
 • Majutusettevõte ei vastuta kliendi isiklike asjade kadumise eest. Kaotatud asjade kohta saab infot küsida telefonil +372 53 417 487 või e-posti teel hiiemaepuhkemaja@gmail.com. Leitud asju hoiustatakse 1 kuu.

Meelespea lemmikloomapidajatele!

 • Puhkemajja on lemmikloomad lubatud vaid eelneval kokkuleppel ning nende eest tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale.
 • Oodatud on eelkõige hästikäituvad koerad. Kui soovid mõne teise lemmiklooma kaasa võtta, siis palun eelnevalt konsulteeri meiega.
 • Palun ära jäta lemmiklooma puhkemajja järelvalveta. Looma omanik peab hoidma lemmiku järel puhtust. Lemmikloomadel ei ole lubatud magada voodites või diivanil.
 • Lemmiklooma jaoks oleme majas valmis pannud sööginõud, rätiku käppade puhastamiseks, kilekotikesed väljaheidete kokkukorjamiseks ning pesa/teki magamiseks.
 • Looma väljaheited tuleb kilekotti pakituna prügikasti visata. Lemmiklooma käppade pesemisel kasutage selleks ettenähtud käppade (salv)rätikuid.
 • Majutusteenuse pakkujal on õigus nõuda looma omanikult lemmiklooma poolt põhjustatud kahjude korvamist, sh lisatasu, kui maja vajab pärast lahkumist suurpuhastust (sh keemilist puhastust).